Ứng Dụng Web

Lưu trử dự án phát triển ứng dụng website của công ty vifaso phát triển.

Hệ thống chia sẻ chart đan móc online (izchart.com)

  I. Mục đích izchart.com là gì. Hệ thống izchart chia sẻ tất bản vẽ chart đan móc bằng file mềm pdf. người dùng dễ dàng tìm được chart muốn tạo hình đan móc len. Chia sẻ miễn phí đến tất cả cộng đồng handmade đan móc len. Tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tạo […]

Continue reading