Public Relations

White Paper, Press Release, Articles là kênh marketing thông qua hình thức mối quan hệ công chúng,viết tắt là PR các hoạt động bao gồm các việc quảng bá thành công, giảm nhẹ ảnh hưởng thất bại

White Paper là gì ?

Theo định nghĩa thông thường White Paper hay sách trắng (bạch thư – từ cổ) là một bản báo cáo hoặc bản hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền với mục đích giúp người đọc hiểu về một vấn đề, giải quyết một vấn đề hoặc ra một quyết định. Sách trắng được các chính phủ và ngành marketing cho […]

Continue reading

Press Release là gì ?

Thông cáo báo chí là gì? “Thông cáo báo chí  (press release) là một thông báo chính thức mà một tổ chức muốn truyền tải tới giới truyền thông”. – Theo HubSpot Thông cáo báo chí là một công cụ đắc lực với các thương hiệu khi làm PR. Đây được coi là phương thức hiệu quả […]

Continue reading

Public Relations là gì ?

Quan hệ công chúng (tiếng Anh: public relations, viết tắt là PR) là việc một cơ quan tổ chức hay doanh nghiệp chủ động quản lý các quan hệ giao tiếp cộng đồng để tạo dựng và giữ gìn một hình ảnh tích cực của mình. Các hoạt động quan hệ công chúng bao gồm các việc quảng bá thành […]

Continue reading