Social Media Marketing

Theo Wikipedia: Social Media Marketing hay Phương tiện truyền thông tiếp thị xã hội là quá trình đạt được lưu lượng truy cập trang web hoặc sự chú ý thông qua các trang mạng xã hội.

Social Network là gì?

“Social network” là một công cụ rất hữu ích giúp chúng ta kết nối với nhau một cách dễ dàng, thuận tiện khi ở trong một cộng đồng mạng.“Social network” là một kênh truyền thông ra đời từ rất sớm và phát triển rất nhanh chóng. Bên cạnh đó social network công cụ truyền thông còn là một kênh liên […]

Continue reading

Shared Content là gì?

Gần như mọi nhà tiếp thị thông minh đều muốn tạo nội dung đưa công ty của họ lên bản đồ và thu hút nhiều khách hàng hơn. Theo nghiên cứu của HubSpot, tiếp thị trong nước và tiếp thị nội dung là phương pháp hiệu quả nhất để kinh doanh trực tuyến. Không có […]

Continue reading

Social Media Marketing là gì?

1. Social Media Marketing là gì? Theo Wikipedia: Social Media Marketing hay Phương tiện truyền thông tiếp thị xã hội là quá trình đạt được lưu lượng truy cập trang web hoặc sự chú ý thông qua các trang mạng xã hội.  Social Media Marketing bao gồm các chương trình tiếp thị thường tập trung vào những nỗ […]

Continue reading