[Hướng dẫn]cách tạo lại phân vùng boot EFI, MSR và Recovery cho chuẩn UEFI/GPT [P2]

tiếp theo

cách tạo lại phân vùng boot EFI, MSR và Recovery cho chuẩn UEFI/GPT

[​IMG]

Okay, đã xong. Các phân vùng đã được tạo thành công.

[​IMG]

+ Bước 6: Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi ID cho từng Partition mà chúng ta vừa tạo để nó về đúng với định dạng và chức năng của nó.

Thực hiện:

Chọn phân vùng RECOVERY => chọn Change Partition Type ID như hình bên dưới.

[​IMG]

Cửa sổ Change Partition Type ID xuất hiện, đối với phân vùng RECOVERY thì bạn chọn ID làWindows – Recovery Environment => chọn YES.

Note: Bạn có thể nhìn vào mã đứng trước để tìm cho nhanh.

[​IMG]

+ Bước 7: Tiếp tục, chọn phân vùng EFI => nhấn vào Change Partition Type ID

[​IMG]

Tiếp tục gán ID cho phân vùng EFI là EFI System Partition => chọn Yes để đồng ý.

[​IMG]

+ Bước 8: Chọn phân vùng MSR => chọn tính năng Change Parition Type ID

[​IMG]

Bạn gán ID cho phân vùng này là Windows – Microsoft Reserved Partition => chọn Yes.

[​IMG]

+ Bước 9: Bạn hãy nhấn vào nút Apply như hình bên dưới để áp dụng toàn bộ thay đổi bên trên.

[​IMG]

+ Bước 10: Các phân vùng đã về với đúng chức năng của nó.

[​IMG]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *