Website Phân Phối Mỹ Phẩm từ nhật (http://yukihanashop.com)

I. Mục đích yukihanashop.com là gì.

  • Nhà phân phối sản phẩm mỹ phẩm, sản phẩm chức năng, từ nhật.
  • Đem sản phẩm chất lượng từ nhật với chi phí thất nhất.
  • Tools giúp admin quản lý kho hàng, tính toán, thống kê đơn hàng theo thời gian.

II. Tính năng hệ Thống.

  • Khách hàng tìm thấy sản phẩm để phân phối, đặt hàng nhanh chóng.
  • Đa dạng loại sản phẩm mỹ phẩm từ nhật, giá cả cả hợp lý.
  • Công cụ chat trực tuyến giúp khách hàng tương tác hiệu quả.

III. Công nghệ sử dụng.

  • Language: PHP , Boostraps, Jquery, moment.js, Html, Css,
  • Database: Mysql, memcached, Redis, S3 Cloud Amazon.
  • plugin: Googlemap, livechart, Analytics.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *